Naše služby

Vedení účetnictví

 • vedení zákonem stanovených evidencí a knih (účetní deník, hlavní kniha, kniha analytické evidence, knihy faktur, atd.)
 • evidence drobného i dlouhodobého majetku, odpisové plány, karty majetku
 • vedení saldokonta – kontrola úhrad pohledávek a závazků
 • zpracování účetní uzávěrky
 • možnost vedení účetnictví dle jednotlivých středisek
 • evidence pro potřeby DPH

Daňová evidence

 • vedení zákonem stanovených evidencí a knih (peněžní deník, pokladní kniha, knihy přijatých a vydaných faktur, atd.)
 • evidence drobného a dlouhodobého majetku, odpisové plány, karty majetku
 • možnost členit činnosti na střediska
 • evidence pro potřeby DPH

Daňové přiznání

 • přiznání k dani z příjmu fyzických osob – jak podnikajících, tak zaměstnanců, pro OSVČ včetně přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení
 • přiznání k dani právnických osob
 • přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • přiznání k dani silniční

Mzdy a personalistika

 • vyhotovení pracovních smluv, mzdových výměrů
 • vedení mzdových listů, osobních karet
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správě sociálního zabezpečení
 • vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění
 • potvrzení příjmů pro soudy, žádosti o úvěr, úřad práce
 • vedení exekucí

Ostatní

 • zpracování statistických výkazů,
 • zastupování při kontrole zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení a finančním úřadem

Přidejte se k nám ještě dnes

Stačí vyplnit a odeslat kontaktní formulář, další krok je na nás. Ozveme se vám a domluvíme se, jak můžeme navázat spolupráci.

Těšíme se na vás.